• ISSN: 2301-3567 (Print), 2972-3981 (Online)
  • Abbreviated Title: J. Econ. Bus. Manag.
  • Frequency: Quarterly
  • DOI: 10.18178/JOEBM
  • Editor-in-Chief: Prof. Eunjin Hwang
  • Executive Editor: Ms. Fiona Chu
  • Abstracting/ Indexing:  CNKIGoogle ScholarCrossref
  • E-mail: joebm.editor@gmail.com
Volume 10 Number 3 (Jun. 2022)
Article# Article Title & Authors Page
689
Kun Kong, Minyu Wu, and Nan Kong
145
690
Shuyi Jin
154
691
Luwen Xu, Hanwen Zhang, and Lulu Zhang
159
692
Chikit Lam, Yuxuan Wang, and Weiran Zhang
165
693
Ruonan Gong
170
694
Haohong He, Yunfei Jiang, and Yue Wang
175
695
Xuxiang Liu
180
696
Qilong Zou
185
697
Ruijiong Gao
190
698
Fangyuan Hu, Jingyu Pang, and Haotian Sun
195
699
Zihan Zhao
200
700
Yuan Cao
205
701
Rodrigo D. Soliani
210
Copyright © 2008-2024. Journal of Economics, Business and Management. All rights reserved.
E-mail: joebm.editor@gmail.com