• ISSN: 2301-3567 (Print), 2972-3981 (Online)
  • Abbreviated Title: J. Econ. Bus. Manag.
  • Frequency: Quarterly
  • DOI: 10.18178/JOEBM
  • Editor-in-Chief: Prof. Eunjin Hwang
  • Executive Editor: Ms. Fiona Chu
  • Abstracting/ Indexing:  CNKIGoogle ScholarCrossref
  • Article Processing Charge (APC): 500 USD
  • E-mail: joebm.editor@gmail.com
Volume 12 Number 2 (2024)
Article# Article Title & Authors Page
783
Lai Kaifeng* and Liu Ying
102
784
Janne Heilala*, Antti Salminen, Wallace Moreira Bessa, and Jussi Kantola
109
785
Sun Chenxi, Zhao Shuai*, and Liu Yuchuang
117
786
Shuangshuang Han
122
787
Xinzhe Wang
128
788
Li Yang
149
789
Luxuan Wang
152
790
Nguyen Quoc Huy*, Nguyen Manh Dung, and Tran Hau Ngoc
158
791
Zhou Zeju
165
792
Xiaowei Bai* and Qianyu Wang
169
793
Zuo Jiale
176
794
Syed Mohammad Taha*, Jawad Raza, and Ove Njå
181
795
Tao Mingyuan and Pei Yiming *
192
796
Ling Zhou* and Suting Zhai
197
797
Alejandro Valencia-Arias*, Luz Alexandra Montoya-Restrepo, Paula Andrea Rodríguez-Correa, Carlos Andrés Muñoz Muñoz, and Luis Fernando Garcés Giraldo
202
798
Jiang Qiang
209
799
Xinfei Pan and Lini Xu*
214
800
Zhou Yun, Jiang Ruixue*, Han Qing, Fang Yuying, and Zhao Ruifang
219
Copyright © 2008-2024. Journal of Economics, Business and Management. All rights reserved.
E-mail: joebm.editor@gmail.com